Medycyna estetyczna

  • Filtruj
  • Szukaj
Zamykanie naczynek i usuwanie innych zmian skrnych
Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 70,00 z?

ZAMYKANIE NACZYNEK I USUWANIE ZMIAN NA SKRZE FALAMI RADIOWYMI LAMPROBE


LAMPROBE. jest to skuteczna metoda zamykania naczy? krwiono?nych - bezinwazyjna mikrochirurgia.
Zabieg jest bezpieczny, wykonywany bez wk?uwania igie?. Urz?dzenie medyczno-kosmetyczne wykorzystuje technologie fal radiowych- dochodzi do termolizy zamykaj?c ?wiat?o naczynka. Dzi?ki specjalnie opracowanym programom mamy mo?liwo?? usuni?cia wielu najcz??ciej wyst?puj?cych zmian skrnych np. naczynek, brodawek p?askich czy w?kniakw.
Istotn? zalet? wyr?niaj?c? Lamprobe jest fakt, ?e elektrody nie nagrzewaj? si?, tak wi?c nie dochodzi do poparzenia skry, ponadto fale radiowe dzia?aj? precyzyjnie w miejscu przy?o?enia. Urz?dzenie wyprodukowane zasta?o w U.S.A, posiada certyfikat CE zatwierdzony przez FDA. LAMPROBE jest najcz??ciej polecan? metod? zamykania naczynek i usuwania zmian skrnych, ?wietnie uzupe?nia si? z laserem.

WSKAZANIA

ma?e teleangiektazje, t.zw. paj?czki)

zamkni?cie naczyniaka mi??niowego ( plamki Campbell de Morgana)

w?kniaki, brodawki p?askiei na n?kach

prosaki

kaszaki,??taki( Xanthelasma)

ropnekrostkitr?dzikowe

zablokowane pory skrne (uj?cia mieszkw w?osowych)

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 450,00 z?

Zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego w zmarszczki okolocy oczu po uprzednim znieczuleniu.

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 450,00 z?

Zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego w okolice ust, wype?nienie drobnych zmarszczek i uniesienie opadaj?cego k?cika ust po uprzednim znieczuleniu.

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM 1.6%, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o skr? twarzy ,szyi ,dekoltu oraz wierzchu d?oni. Kwas hialuronowy jest substancj? zdoln? zwi?za? od tysi?ca do czterech tysi?cy razy wi?cej wody ni? wynosi jego masa. Jest stosowany jako jeden z najbardziej warto?ciowych czynnikw nawil?aj?cych.

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 700,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 700,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 1000,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o skr? twarzy ,

Zobacz tak?e: