Medycyna estetyczna

  • Filtruj
  • Szukaj
Zamykanie naczynek i usuwanie innych zmian skórnych
Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 90,00 z?

ZAMYKANIE NACZYNEK I USUWANIE ZMIAN NA SKÓRZE FALAMI RADIOWYMI LAMPROBE


LAMPROBE. jest to skuteczna metoda zamykania naczyń krwionośnych - bezinwazyjna mikrochirurgia. 
Zabieg jest bezpieczny, wykonywany bez wkłuwania igieł. Urządzenie medyczno-kosmetyczne wykorzystuje technologie fal radiowych- dochodzi do termolizy zamykając światło naczynka. Dzięki specjalnie opracowanym programom mamy możliwość usunięcia wielu najczęściej występujących zmian skórnych np. naczynek, brodawek płaskich czy włókniaków. 
Istotną zaletą wyróżniającą Lamprobe jest fakt, że elektrody nie nagrzewają się, tak więc nie dochodzi do poparzenia skóry, ponadto fale radiowe działają precyzyjnie w miejscu przyłożenia. Urządzenie wyprodukowane zastało w U.S.A, posiada certyfikat CE zatwierdzony przez FDA. LAMPROBE jest najczęściej polecaną metodą zamykania naczynek i usuwania zmian skórnych, świetnie uzupełnia się z laserem.

WSKAZANIA

małe teleangiektazje, t.zw. pajączki)

zamknięcie naczyniaka mięśniowego ( plamki Campbell de Morgana)

włókniaki, brodawki płaskie i na nóżkach

prosaki

kaszaki, żółtaki ( Xanthelasma)

ropne krostki trądzikowe

zablokowane pory skórne (ujścia mieszków włosowych)

 

Przeciwwskazania:

bakteryjne, wirusowe i grzyicze choroby skóry

hemofilia

znamiona duże, plami pigmentowe płaskie, melasma, ostuda

otwarte rany

ciąża

rozrusznik serca i zastawki

zakrzepowe zapalenie żył

epilepsja i stwardnienie rozsiane

przyjmowanie środków farmakologicznych wpływających na krzepnięcie lub rozrzedzenie krwi

wszystkie zmiany skórne budzące wątpliwości

 


CZAS ZABIEGU: od 10 do 50 minut

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 450,00 z?

Zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego w zmarszczki okolocy oczu po uprzednim znieczuleniu.

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 450,00 z?

Zabieg wstrzykiwania kwasu hialuronowego w okolice ust, wype?nienie drobnych zmarszczek i uniesienie opadaj?cego k?cika ust po uprzednim znieczuleniu.

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM 1.6%, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o skr? twarzy ,szyi ,dekoltu oraz wierzchu d?oni. Kwas hialuronowy jest substancj? zdoln? zwi?za? od tysi?ca do czterech tysi?cy razy wi?cej wody ni? wynosi jego masa. Jest stosowany jako jeden z najbardziej warto?ciowych czynnikw nawil?aj?cych.

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 700,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 700,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 1000,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o skr? twarzy ,