Zabiegi laserowe

  • Filtruj
  • Szukaj
Laserowe zamykanie naczynek
Kategoria: Zabiegi laserowe
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 220,00 z?

Zapraszamy na zabiegi laserowe do Salonu Urody VIP.

Dysponujemy najnowocze?niejszym urz?dzeniem w tej klasie.

Zamykanie naczynek:

W kuracji wykorzystuje si? procesfototermolizy. W trakcie zabiegu wi?zka laserowa jest poch?aniana przez czerwony barwnik krwi -hemoglobin?, a nast?pnie zamieniana na ciep?o. Woda znajduj?ca si? wtkance zostaje odparowana a ?cianki naczynia wysuszaj? si?, zapadaj? i obumieraj?, by po pewnym czasie zosta? wch?oni?te przez organizm. Zapobiega to przerwaniu ?cianek naczynia, dzi?ki czemu redukuje si? efekty uboczne oraz skraca czas rekonwalescencji.