zabiegi oczyszczaj?ce

  • Filtruj
  • Szukaj
Mikrodermabrazja
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 160,00 z?

Mikrodermabrazja jest to rodzaj peelingu. U?ywaj?c profesjonalnego sprz?tu stopniowo, mechaniczne z?uszczamy naskrek - jego kolejne warstwy - a? do uzyskania po??danego efektu. Usuni?cie powierzchownych warstw naskrka pobudza naturaln? odbudow? nowej, zdrowej tkanki. Mikrodermabrazja zapewnia: uelastycznienie i regeneracj? skry, wzmocnienie mechanizmw obronnych skry, polepszenie kr??enia krwi w obszarze zabiegu, lepsze od?ywienie komrek, wzrost produkcji kolagenu i elastyny.

Oczyszczanie twarzy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 125,00 z?

Oczyszczanie kawitacyjne to wykorzystanie nowoczesnej technologii by zabieg by? dok?adny i bezbolesny a co rwnie istotne, by nie szkodzi? naczynkom krwiono?nym.

Kawitacj? oczyszcza si? skr? bardzo dok?adnie i skutecznie. Jest Idealny dla ka?dej cery, zw?aszcza wra?liwej, naczyniowej i delikatnej.

Oczyszczanie to zabieg kosmetyczny maj?cy na celu oczyszczenieskry, wykorzystuj?cy zjawisko kawitacji.

Wibracje ultrad?wi?kowe o wysokiej cz?stotliwo?ci powoduj? wzrostmetabolizmu komrek, rozdrabniane s? wszelkie zwapnienia, przyspieszone jest kr??eniekrwi, nast?puje zwi?kszenie usuwania zb?dnych produktw przemiany materii, aktywowane s? r?neenzymy w komrkach.

Peeling ultrad?wi?kowy poprawia wygl?d skry.

Neuro control balance system dla cery t?ustej
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 120,00 z?

Zabieg dla skry t?ustej, ?ojotokowej ze zmianami tr?dzikowymi, bez wskaza? do leczenia dermatologicznego. Oparty na dzia?aniu neurokosmetykw niweluje negatywny wp?yw stresu na gruczo?y ?ojowe, a tak?e zwalcza klasyczne oznaki tr?dziku.


Wskazania:
skra t?usta ze sk?onno?ci? do powstawania tr?dziku;
nadmierny ?ojotok;
zaskrniki otwarte i zamkni?te;
dla kobiet i m??czyzn.