Zabiegi na oczy

  • Filtruj
  • Szukaj
Henna brwi z regulacj?
Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 15,00 z?

Pi?kne brwi to wielki i cz?sto niedoceniany atut. Zadbane, pomalowane i prawid?owo wyregulowane ?licznie uwydatniaj? kontury twarzy, sprawiaj?, ?e twarz staje si? bardziej wyrazista i pi?kniejsza.
Wyrazisto?ci twarzy dodaj? rwnie? rz?sy. Je?eli uwa?asz, ?e Twoje s? za jasne proponujemyhenn?, ktra doskonale je przyciemni.Henna uwa?ana jest za najstarszy zabieg kosmetyczny na ?wiecie.

TRWA?A ondulacja na RZ?SY
Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 70,00 z?

TRWA?A ONDULACJA RZ?S WimpernWelle! Podkr?? swoje rz?sy na d?u?ej!?wietny zabieg dla pa? borykaj?cych si? z problemem prostych i niesfornych rz?s. Ju? nie b?dziesz musia?a stosowa? zalotki, ani martwi? si? jak pi?knie uwidoczni? swoje rz?sy.
Zabieg trwa?ej podkr?caj?cej rz?sy nadaje si? do ka?dego typu i d?ugo?ci rz?s, mo?na osi?gn?? r?nej intensywno?ci pokr?cenie.


CHARMLASH - serum do rz?s 3,2 ml
Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: Charmine Rose
Cena: 290,00 z?

CharmLash to serum od?ywcze oparte na najnowszych osi?gni?ciach kosmetologii.

Jego g?sta formu?a i ergonomiczne opakowanie, pozwalaj? na ?atw? i bezpieczn? aplikacj?. Nowoczesna receptura od?ywki zawiera wysoko skoncentrowane surowce high-tech,ktrestymuluj?wzrostrz?s i zapewniaj? widoczny efekt ju? po 4 tygodniach stosowania.

W niezale?nych badaniach aplikacyjnych, przeprowadzonych pod kontrol? dermatologiczn?
i okulistyczn?, 100% osb stwierdzi?o, ?e ich rz?sy s? zauwa?alnie g?stsze, d?u?sze i mocniejsze!

-Po2tygodniach:rz?sywyra?niegrubsze,?atwiejszaaplikacjatuszu,
-Po4tygodniach:widocznyefektd?u?szychrz?s,
-Po6tygodniach:rz?sydonieba!

Pojemno?? 3,2 ml

Zabieg rozja?niaj?cy okolice oczu
Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 100,00 z?

LIGHT UP EYE TREATMENT

skuteczny bioaktywny zabieg, natychmiastowo rozja?niaj?cy spojrzenie. Eliminuje objawy i przyczyny pojawiania się zmian skórnych wokół oczu

Efekty:
natychmiastowa redukcja cieni i obrzęków wokół oczu;
rozjasnienie przebarwień skórnych;
przywrócenie prawidłowej mikrocyrkulacji;
likwidacja zastojów limfy wokół oczu;
nawilżenie oraz poprawa elastyczności i sprężystości skóry.