MESO-LINE Koncentrat pod oczy 30 ml

MESO-LINE Koncentrat pod oczy 30 ml

Kategoria: Ampu?ki, serum
Producent: Bielenda
Cena: 41,00 z?

I

  • Arginin?
  • Mocznik
  • Mleczan sodu
  • Kwas mlekowy
  • Kwas hialuronowy

MESO LINE proponowany schemat zabiegu

  1. Aktywny koncentrat ze stabiln? witamin? C+
  1. Aktywny koncentrat z ro?linn? witamin? A+
  1. Aktywny koncentrat liposomw Q10

Preparaty zawieraj?NMF Kompleks (sk?adniki NMF-u skry):

Zwi?zki te dzi?ki zdolno?ci wi?zania wody utrzymuj? j? w hydrofilowych obszarach warstwy rogowej, co wp?ywa na uelastycznienie skry.

Koncentrat maj pojemno??30 ml i zapewnia optymaln? aplikacje produktu na skrze pod oczami.

Profesjonalne koncentraty zabiegowe mo?na wprowadza? za pomoc? mezoterapii bezig?owej oraz ultrad?wi?kw (sonoforezy) przez oko?o 5-10 minut. Preparat mo?e by? aplikowany na skr? bez u?ycia aparatury podczas zabiegw kosmetycznych, np. bezpo?rednio pod mask? algow?, kremow?. Proponujemy wtedy wykona? kilkuminutowy masa? na etapie wprowadzania koncentratu, a? do pe?nej absorpcji substancji aktywnych. Precyzyjn? i bezpieczna aplikacj? koncentratu zapewnia nowoczesne opakowanie z wygodnym kroplomierzem.Mo?na miksowa? dane koncentraty z serii podczas jednego zabiegu, aplikuj?c na skr? mieszanin? dwch lub wi?cej koncentratw!


Wykonujemy demakija? skry obj?tej zabiegiem, nast?pnie wykonujemy peeling odpowiednio dobrany do rodzaju cery, po czym tonizujemy. Na tak przygotowana skr? aplikujemyodpowiedni koncentrat dobrany prawid?owo do danego problemu lubmix koncentratw np.

W celu wyd?u?enia czasu umo?liwiaj?cego kontakt g?owicy ze skra, po aplikacji koncentratu mo?na na?o?y? kryj?ca warstw? ?elu do ultrad?wi?kw nawil?aj?cego. Nast?pnie wykonujemyzabieg mezoterapii. Nadmiar ?elu zmywamy ze skry. Tonizujemy skr? w zale?no?ci od potrzeb zabieg ten mo?na rozszerzy o po?o?enie odpowiedniej do danego typu skry maski np. Witaminowej maski algowej do twarzy.Na zako?czenie zabiegu nale?y zastosowa? krem odpowiedni do potrzeb skry. Cz?stotliwo?? zabiegu zale?y od sanu skry i oczekiwa? klienta.Zaleca si? kuracj? 6 zabiegw z cz?stotliwo?ci? jednego zabiegu tygodniowo. Po pe?nej kuracji wskazane jest powtarzanie zabiegu raz w miesi?cy w celu utrwalenia efektu.

AddThis Social Bookmark Button

Zobacz tak?e: