Mezoterapia frakcyjna

Mezoterapia frakcyjna

Producent: VIP Salon Urody
Cena: 180,00 z?

To po??czenie technologii medycznej i kosmetologicznej.

Mezoterapia frakcyjna jest zabiegiem polegaj?cym na pobudzeniu i regeneracji w?kien kolagenu i elastyny przy mechanicznej stymulacji. Podczas zabiegu wykonywane s? specjalne mikronak?ucia,ktre stymuluj? naskrek do regeneracji. Zabieg jest wykonywany za pomoc? specjalnego urz?dzenia z jednorazow? g?owic? wyposa?on? w 9 lub 12 sterylnych mikroigie?. Drgania o d?ugiej cz?stotliwo?ci stymuluj? warstwy epidermy do produkcji kolagenu i elastyny. Dodatkowo podczas zabiegu, zostaj? wprowadzone w g??bsze warstwy naskrka specjalnie skomponowane koktajle o w?a?ciwo?ciach nawil?aj?cych, od?ywczych, napinaj?cych. Dzi?ki temu dochodzi do natychmiastowego i optymalnego transportu sk?adnikw aktywnych, a efekty s? widoczne od razu. Skra zyskuje na j?drno?ci, zmarszczki mimiczne ulegaj? znacznej redukcji, a kontur twarzy ulega poprawieniu .Wskazaniem do mezoterapii frakcyjnej s?: zmarszczki mimiczne, blizny potr?dzikowe, skra zniszczona promieniowaniem s?onecznym, jak rwnie? cienka i ma?o elastyczna.

Zabieg mezoterapii frakcyjnej jest zabiegiem mniej bolesnym ni? klasycznamezoterapia ig?owa jednak okres rekonwalescencji mo?e by? d?u?szy. W zale?no?ci od kondycji skry, oczekiwa? klienta oraz okolicy, na ktr? stosujemy zabieg, mezoterapi? ig?ow? mo?na przeprowadzi? w sposb nieintensywny lub intensywny.

Zabieg nieintensywny jest bezbolesny, wi??e si? z krtkim okresem powrotu do normalnego ?ycia, jednak przynosi mniejsze efekty.

Zabieg intensywny wi??e si? z d?u?sz? rekonwalescencj?, ?lady po zabiegu potrafi? utrzymywa? si? kilka dni jednak s? znacznie bardziej widoczne.

ZABIEG TEN MA NA CELU

 • intensywn? regeneracj?,
 • od?ywienie skry,
 • silne wyg?adzenie zmarszczek,
 • g??bok? penetracj? aktywnych sk?adnikw,
 • likwidacj? p?ytkich zmarszczek,
 • sp?ycenie g??bokich zmarszczek i bruzd,
 • napi?cie lifting,
 • przywrcenie naturalnego , zdrowego kolorytu.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ci??a
 • Okres karmienia piersi?
 • Alergia
 • Cukrzyca
 • Miejscowe stany zapalne (infekcje wirusowe i bakteryjne
 • Przyjmowanie preparatw przeciwzakrzepowych i Aspiryny
 • Choroby krwi (anemia, ma?op?ytkowo??)
 • Choroby oglnoustrojowe (metaboliczne, nowotwory)
 • Sk?onno?? do bliznowacenia
 • Terapia Roaccutanem lub jego odpowiednikami
 • Wyst?powanie opryszczki w stanie aktywnym
 • Tr?dzik r?owaty

CZ?STOTLIWO?? WYKONYWANIA

Mezoterapia frakcyjnapowinna by? przeprowadzana w serii. Starannie dobrana do potrzeb klienta seria zabiegw gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektw zabiegu. W przypadku niektrych problemw skrnych warto jest ??czy? zabieg mezoterapiifrakcyjnej z innymi zabiegami (Fotoodm?adzanie IPL).

Najlepsze efekty uzyskuje si? po serii zabiegw 3-4 zabiegi w odst?pach 2-3 tygodniowych.

AddThis Social Bookmark Button