Powi?kszanie ust kjwasem hialuronowym

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 1000,00 z?

Wype?nianie g??bokich bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym Viscoderm 1.6%

Niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany w medycynie estetycznej kwas hialuronowy jest kluczem do m?odo?ci skry. To fizjologiczny sk?adnik tkanek, ktry skrze jest cz??ci? macierzy mi?dzykomrkowej skory w?a?ciwej - dlatego podany do skry jest przez ni? tak dobrze tolerowany. Na jego w?a?ciwo?ciach oparto formu?? dwch wyj?tkowych nawil?aj?co-odm?adzaj?cych zabiegw. Z obu metod mo?na korzysta? niezale?nie, ale zastosowane jedna po drugiej wzmacniaj? i przed?u?aj? swoje efekty. Zabiegi warto wykona? latem, gdy nasza skra jest szczeglnie nara?ona na negatywny wp?yw s?o?ca. Promienie UVA sprzyjaj? bowiem powstawaniu wolnych rodnikw, a tak?e wp?ywaj? na degradacj? kwasu hialuronowego w skrze, co z kolei wi??e si? z jej fotostarzeniem.

Zabieg sprawia, ?e g??bokie warstwy skry zostaj? nawodnione, a drobne bruzdy i zmarszczki s? mniej widoczne. Skra nabiera zdrowego i ?wie?ego wygl?du oraz staje si? bardziej elastyczna i aksamitna w dotyku. W rezultacie obszar poddany zabiegowi jest wyra?nie od?wie?ony, skra odzyskuje m?odzie?czy, naturalny blask, a twarz pogodny i promienny wygl?d. Aby przed?u?y? dzia?anie preparatu VISCODERM, a tak?e wzmocni? jego efekty poleca si? wykona? odatkowo nowoczesny i nieinwazyjny zabieg mezoterapii mikroig?owej 2-3 tygodnie p?niej.

VISCODERM jest ?rodkiem medycznym do stosowania ?rdskrnego, zawieraj?cym naturalny najwy?szej czysto?ci kwas hialuronowy o masie cz?steczkowej zbli?onej do endogennego kwasu hialuronowego. VISCODERM ma posta? sterylnego bezbarwnego ?elu i jest przeznaczony do zabiegw mezoterapii. Dzi?ki innowacyjnej technologii wykorzystanej do produkcji ?elu na bazie kwasu hialuronowego preparaty VISCODERM doskonale rozprowadzaj? si? w tkankach. Skutecznie nawil?aj?, odm?adzaj? i rewitalizuj? skr? od wewn?trz.

Szerokie zastosowanie gamy produktw VISCODERM pozwala zadba? o skr? twarzy ,szyi ,dekoltu oraz wierzchu d?oni. Kwas hialuronowy jest substancj? zdoln? zwi?za? od tysi?ca do czterech tysi?cy razy wi?cej wody ni? wynosi jego masa. Jest stosowany jako jeden z najbardziej warto?ciowych czynnikw nawil?aj?cych.

Preparat wskazany do zastosowania dla skry cienkiej i delikatnej oraz do kuracji profilaktycznej i zachowawczej.
Pojemno?? 1 ml idealnie nadaje si? do zastosowania dla takich problematycznych obszarw skry jak okolice oczu , usta, zmarszczki palacza, linie marionetek.
VISCODERM 1,6%podaje si? ?rdskrniew celu uzyskania odpowiedniego nawodnienia i wzmocnienia skry szarej, matowej,pozbawionej spr??ysto?ci i blasku. Preparat stymuluje Preparat stymuluje namna?anie fibroblastw , produkcj? nowego kolagenu i elastyny .

AddThis Social Bookmark Button