Zamykanie naczynek i usuwanie innych zmian skrnych

Zamykanie naczynek i usuwanie innych zmian skrnych

Kategoria: Medycyna estetyczna
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 70,00 z?

ZAMYKANIE NACZYNEK I USUWANIE ZMIAN NA SKRZE FALAMI RADIOWYMI LAMPROBE


LAMPROBE. jest to skuteczna metoda zamykania naczy? krwiono?nych - bezinwazyjna mikrochirurgia.
Zabieg jest bezpieczny, wykonywany bez wk?uwania igie?. Urz?dzenie medyczno-kosmetyczne wykorzystuje technologie fal radiowych- dochodzi do termolizy zamykaj?c ?wiat?o naczynka. Dzi?ki specjalnie opracowanym programom mamy mo?liwo?? usuni?cia wielu najcz??ciej wyst?puj?cych zmian skrnych np. naczynek, brodawek p?askich czy w?kniakw.
Istotn? zalet? wyr?niaj?c? Lamprobe jest fakt, ?e elektrody nie nagrzewaj? si?, tak wi?c nie dochodzi do poparzenia skry, ponadto fale radiowe dzia?aj? precyzyjnie w miejscu przy?o?enia. Urz?dzenie wyprodukowane zasta?o w U.S.A, posiada certyfikat CE zatwierdzony przez FDA. LAMPROBE jest najcz??ciej polecan? metod? zamykania naczynek i usuwania zmian skrnych, ?wietnie uzupe?nia si? z laserem.

WSKAZANIA

ma?e teleangiektazje, t.zw. paj?czki)

zamkni?cie naczyniaka mi??niowego ( plamki Campbell de Morgana)

w?kniaki, brodawki p?askiei na n?kach

prosaki

kaszaki,??taki( Xanthelasma)

ropnekrostkitr?dzikowe

zablokowane pory skrne (uj?cia mieszkw w?osowych)

Przeciwwskazania:

bakteryjne, wirusowe i grzyicze choroby skry

hemofilia

znamiona du?e, plami pigmentowe p?askie, melasma, ostuda

otwarte rany

ci??a

rozrusznik serca i zastawki

zakrzepowe zapalenie ?y?

epilepsja i stwardnienie rozsiane

przyjmowanie ?rodkw farmakologicznych wp?ywaj?cych na krzepni?cie lub rozrzedzenie krwi

wszystkie zmiany skrne budz?ce w?tpliwo?ci


CZAS ZABIEGU: od 10 do 50 minut


CENA ZABIEGU:


1 paj?czek - 70 z?
1 policzek - 190 z?
2 policzki - 270 z?
nos- 160 z?
1 brodawka - 70 z?
inne zmiany od 70 z?

ew. znieczulenie przed zabiegiem 40 z?

AddThis Social Bookmark Button

Zobacz tak?e: