CHARMLASH - serum do rz?s 3,2 ml

CHARMLASH - serum do rz?s 3,2 ml

Kategoria: Zabiegi na oczy
Producent: Charmine Rose
Cena: 290,00 z?

CharmLash to serum od?ywcze oparte na najnowszych osi?gni?ciach kosmetologii.

Jego g?sta formu?a i ergonomiczne opakowanie, pozwalaj? na ?atw? i bezpieczn? aplikacj?. Nowoczesna receptura od?ywki zawiera wysoko skoncentrowane surowce high-tech,ktrestymuluj?wzrostrz?s i zapewniaj? widoczny efekt ju? po 4 tygodniach stosowania.

W niezale?nych badaniach aplikacyjnych, przeprowadzonych pod kontrol? dermatologiczn?
i okulistyczn?, 100% osb stwierdzi?o, ?e ich rz?sy s? zauwa?alnie g?stsze, d?u?sze i mocniejsze!

-Po2tygodniach:rz?sywyra?niegrubsze,?atwiejszaaplikacjatuszu,
-Po4tygodniach:widocznyefektd?u?szychrz?s,
-Po6tygodniach:rz?sydonieba!

Pojemno?? 3,2 ml

AddThis Social Bookmark Button