Zabieg kawiorowy dla cery dojrza?ej

Zabieg kawiorowy dla cery dojrza?ej

Producent: VIP Salon Urody
Cena: 160,00 z?

Zabieg na bazie linii kawiorowej to luksusowa piel?gnacja dojrza?ej skry wra?liwej.
G??bokie nawil?enie, regeneracja i rewitalizacja skry wymagaj?cej z pierwszymi oznakami starzenia.
W sk?ad tego zabiegu wchodz? ekstrakty z kawioru, wysoko zmineralizowana woda morska, oligoelementy, ktre zapewniaj? energi? i blask, eliminuj? stres, wyg?adzaj? i uj?drniaj? skr?.

Zabieg wzmacnia naturaln? barier? ochronn? skry, pobudza organizm do produkcji kolagenu, zmarszczki staj? si? mniej widoczne.
Jedwabiste konsystencje, bogactwo ekstaktw oraz innowacyjne sk?adniki przeciwzmarszczkowe i uj?dnrniaj?ce zapewniaj? skrze pi?kny wygl?d oraz wspania?e samopoczucie.
Kawior zawiera du?e ilo?ci nienasyconych kwasw t?uszczowych i aminokwasw, ktre regeneruj? uszkodzon? barier? ochronn? naskrka, przyspieszaj? odnow? komrek i umo?liwiaj? wnikanie do skry bia?ek i enzymw. Zwi?kszaj? te? przyswajanie witaminy A, ktra pobudza naskrek do odnowy. Oprcz tego zawiera fosfor, ktry od?ywia i wzmacnia skr?; mikroelementy (m.in. cynk, jod, magnez), ktre nawil?aj? i pobudzaj? do pracy komrki skry; fosfolipidy - odpowiedzialne za kontrol? nawil?enia oraz przeciwdzia?aj?ce parowaniu wody ze skry(dzi?ki nim skra staje si? g?adsza i bardziej elastyczna); bia?ka, ktre dostarczaj? sk?adnikw niezb?dnych do prawid?owego wzrostu i spjno?ci tkanek oraz poprawiaj? j?drno?? cery; witaminy (A, D, E) - chroni? skr? przed wolnymi rodnikami przyspieszaj?cymi jej starzenie.


Zabieg przeznaczony jest do piel?gnacji skry dojrza?ej twarzy, szyi i dekoltu. Dzi?ki zastosowaniu starannie dobranych zwi?zkw aktywnych i optymalnych receptur zabieg zaspokaja potrzeby skry dojrza?ej, z widocznymi objawami utraty j?drno?ci, elastyczno?ci i spadku nawil?enia.


Zabieg wzbogacony jest o azjatyckimasa? MINTANAO, rozlu?niaj?cy mi??nie szyi, karku i ramion. W trakcie masa?u stosuje si? ruchy rozcieraj?ce, g?aszcz?ce i uciskaj?ce, ktre maj? dzia?anie uspokajaj?ce i odpr??aj?ce dla ca?ego organizmu.


Efekty widoczne po serii zabiegw:
- zwi?kszenie elastyczno?ci i uj?drnienie skry twarzy, szyi i dekoltu
- wyg?adzenie zmarszczek i bruzd, poprawa mikrorze?by naskrka
- nawil?enie
- wyrwnanie kolorytu skry


czas trwania zabiegu: 1,5h

AddThis Social Bookmark Button