Paznokcie ?elowe stp

Paznokcie ?elowe stp

Kategoria: zabiegi na stopy
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 55,00 z?

Paznokcie ?elowe stp

Wkrtce zaczniesz chodzi? w sanda?kach, pomy?l, jak pi?knie mog? wygl?da? Twoje stopy z wypiel?gnowanymi paznokciami.

Zabieg stylizacji paznokci stp jest zabiegiem krtszym ni? stylizacja paznokci u r?k. I co jeszcze wa?niejsze, jest bardzo trwa?y. Paznokcie stp nie s? nara?one na wyginanie i urazy mechaniczne, wi?c rzadziej ni? u r?k zdarzaj? si? 'awarie'.

Paznokcie stp rosn? wolniej ni? paznokcie r?k, wi?c rzadziej wykonuje si? uzupe?nienia.

Paznokcie stp rosn? wolniej ni? paznokcie r?k, wi?c rzadziej wykonuje si? uzupe?nienia.

Niew?tpliw? zalet? zabiegu jest mo?liwo?? skorygowania kszta?tu p?ytki oraz ukrycia przebarwie?, nierwno?ci i niedoskona?o?ci naturalnych paznokci.

Pracujemy na ?elach uznanych marek, produkty s? atestowane i bezpieczne.

Mamy ponad 50 kolorw ?eli do wyboru!

Czas trwania zabiegu: oko?o 1h


AddThis Social Bookmark Button