Mezoterapia frakcyjna
Zabiegi

o po??czenie technologii medycznej i kosmetologicznej.

Mezoterapia frakcyjna jest zabiegiem polegaj?cym na pobudzeniu i regeneracji w?kien kolagenu i elastynyprzy mechanicznej stymulacji. Podczas zabiegu wykonywane s? specjalne mikronak?ucia,ktre stymuluj? naskrek do regeneracji. Zabieg jest wykonywany za pomoc? specjalnego urz?dzenia z jednorazow? g?owic? wyposa?on? w 9 lub 12 sterylnych mikroigie?. Drgania o d?ugiej cz?stotliwo?ci stymuluj? warstwy epidermy do produkcji kolagenu i elastyny. Dodatkowo podczas zabiegu, zostaj? wprowadzone w g??bsze warstwy naskrka specjalnie skomponowane koktajle o w?a?ciwo?ciach nawil?aj?cych, od?ywczych, napinaj?cych. Dzi?ki temu dochodzi do natychmiastowego i optymalnego transportu sk?adnikw aktywnych, a efekty s? widoczne od razu. Skra zyskuje na j?drno?ci, zmarszczki mimiczne ulegaj? znacznej redukcji, a kontur twarzy ulega poprawieniu .Wskazaniem do mezoterapii frakcyjnej s?: zmarszczki mimiczne, blizny potr?dzikowe, skra zniszczona promieniowaniem s?onecznym, jak rwnie? cienka i ma?o elastyczna.

Zabieg mezoterapii frakcyjnej jest zabiegiem mniej bolesnym ni? klasycznamezoterapia ig?owa jednak okres rekonwalescencji mo?e by? d?u?szy. W zale?no?ci od kondycji skry, oczekiwa? klienta oraz okolicy, na ktr? stosujemy zabieg, mezoterapi? ig?ow? mo?na przeprowadzi? w sposb nieintensywny lub intensywny.
Zabieg nieintensywny jest bezbolesny, wi??e si? z krtkim okresem powrotu do normalnego ?ycia, jednak przynosi mniejsze efekty.
Zabieg intensywny wi??e si? z d?u?sz? rekonwalescencj?, ?lady po zabiegu potrafi? utrzymywa? si? kilka dni jednak s? znacznie bardziej widoczne.
ZABIEG TEN MA NA CELu

  • intensywn? regeneracj?,
  • od?ywienie skry,
  • silne wyg?adzenie zmarszczek,
  • g??bok? penetracj? aktywnych sk?adnikw,
  • likwidacj? p?ytkich zmarszczek,
  • sp?ycenie g??bokich zmarszczek i bruzd,
  • napi?cie lifting,
  • przywrcenie naturalnego , zdrowego kolorytu.
PRZECIWWSKAZANIA
Ci??a
Alergia
Cukrzyca
Miejscowe stany zapalne (infekcje wirusowe i bakteryjne
Przyjmowanie preparatw przeciwzakrzepowych i Aspiryny
Choroby krwi (anemia, ma?op?ytkowo??)
Choroby oglnoustrojowe (metaboliczne, nowotwory)
Sk?onno?? do bliznowacenia
Terapia Roaccutanem lub jego odpowiednikami
Wyst?powanie opryszczki w stanie aktywnym
Tr?dzik r?owaty
Okres karmienia piersi?

CZ?STOTLIWO?? WYKONYWANIA
Mezoterapia frakcyjnapowinna by? przeprowadzana w serii. Starannie dobrana do potrzeb klienta seria zabiegw gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektw zabiegu. W przypadku niektrych problemw skrnych warto jest ??czy? zabieg mezoterapiifrakcyjnej z innymi zabiegami (Fotoodm?adzanie IPL).
Najlepsze efekty uzyskuje si? po serii zabiegw 3-4 zabiegi w odst?pach 2-3 tygodniowych.